Hoe wij werken

Hoe wij werken

Eerste contact;
Tijdens de eerste afspraak nemen we de tijd om te luisteren naar de reden van uw komst en uw wensen. Tijdens deze intake brengen we uw klachten duidelijk in kaart. Gevraagd wordt naar het ontstaan en verloop van uw klachten, de belemmeringen in het dagelijkse leven en uw (medische) achtergrond. Na de intake volgt onderzoek. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Maasbommel en Alphen willen aan de hand van het onderzoek een goed beeld krijgen van de aard en oorzaak van de klachten. Op basis van de verkregen informatie wordt bekeken of behandeling zinvol is. Indien wordt overgegaan tot het starten van behandeling, wordt een behandelplan gemaakt. Dit plan wordt met u doorgenomen. Tijdens het behandeltraject evalueert de therapeut de behandeling regelmatig en wordt waar nodig de behandeling bijgesteld.

Kwaliteit
Kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie dicht bij huis, dat is wat onze praktijk u biedt. U kunt rekenen op passende zorg. Indien nodig werken de therapeuten samen met andere zorgverleners bij de behandeling van uw klachten. Er wordt veel waarde gehecht aan kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen. De therapeuten volgen actief nieuwe cursussen en nemen deel aan bij- en nascholingsbijeenkomsten. Daarnaast zijn wij actief in verschillende vakinhoudelijke werkgroepen.

Therapeuten
De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Maasbommel en Alphen zijn breed opgeleid en voldoen aan alle kwaliteitseisen. Hierdoor kunnen we de therapie goed  laten aansluiten bij uw behoefte. In overleg met u wordt daarom tijdens de intake bekeken welke vorm van therapie het beste past bij uw zorgvraag.

Samenwerking
Zorg van deze tijd vraagt om samenwerking. Niet alleen de klacht waarvoor u fysiotherapie nodig heeft staat bij ons centraal. Wij voelen ons betrokken bij u als persoon en uw gehele welzijn. Samenwerking zorgt voor goede afstemming van zorg en integratie van de behandeling in het dagelijks leven. Uiteraard wordt slechts met uw goedvinden overleg gevoerd met andere disciplines . Daar waar nodig kunnen wij u helpen om de juiste persoon te vinden.

Beroepsverenigingen en samenwerkingsverbanden
De praktijk is aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten die voldoen aan de strenge eisen van het KNGF kwaliteitsprogramma worden opgenomen in het centraal kwaliteitsregister . De praktijk  is in dit register opgenomen. Daarnaast zijn we geregistreerd in de Kwaliteitsregisters voor Oedeemtherapeuten en Psychosomatische fysiotherapeuten. Ook zijn wij onder andere aangesloten bij Claudicationet als gecertificeerd looptrainer en opgeleid als SOLK-therapeut voor onbegrepen lichamelijke klachten. Daarnaast zijn wij betrokken bij het eerstelijnsoverleg GGZ -West Maas en Waal. Wij nemen deel aan een  IOF; een intercollegiaal overleg met collega’s uit de regio en verschillende vakinhoudelijke werkgroepen.

Geen wachttijden
De ervaring leert dat u bij ons nooit lang hoeft te wachten. Ons streven is dat u binnen maximaal twee werkdagen terecht kunt voor het eerste onderzoek en behandeling . Bij spoedgevallen weet uw huisarts of medisch specialist ons te vinden, zodat u dezelfde dag kunt worden behandeld.  In overleg kunt u ook in het begin van de avond in onze praktijken  terecht.